Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O nás

 od roku 1998 pomáháme vytvořit svět okolo vás bezpečnější.

Strategie rodinné firmy AVAPS

Společnost AVAPS s.r.o. má tu čest s Vámi – našimi obchodními partnery, investory, spolupracovníky a kolegy – sdílet náš strategický záměr. Dlouhodobá strategie našeho podnikání sestává především z poslání společnosti, realistické vize a klíčových hodnot.

Youtube video

Mise

Mise

Požární bezpečnost staveb je pro nás na prvním místě. Spolehlivé roletové protipožární systémy Vám dodá naše stabilní, profesionální a odborná firma s dlouholetou rodinnou tradicí.

Vize

Vize

V oboru roletových protipožárních systémů si hodláme udržet prvenství na českém trhu, naší ambicí je prosadit se jako jednička i na evropských trzích do roku 2025.

Hodnoty

Zodpovědnost

Uvědomujeme si, že naše podnikatelské jednání musí odpovídat firemnímu kodexu chování. Naše výrobky a služby slouží podnikům a lidem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku.

Kvalitně odvedená práce je naší jednoznačnou prioritou. Jsme profesionálové v našich činnostech. Dbáme na dodržování práv, zákonů, vyhlášek, ustanovení a norem spojených nejen s předmětem činnosti naší společnosti.

Investice do budoucnosti

Pro dynamický rozvoj naší rodinné firmy a zajištění našeho dlouhodobého podnikatelského úspěchu investujeme do vývoje, modernizace výrobních prostor a výrobních technologií.

Stejně tak se podílíme i na inovacích v oblasti požární bezpečnosti staveb za účelem nabídky nových řešení našim zákazníkům, respektive uživatelům.

Důležitou součást našeho úspěchu přestavuje i zajištění atraktivity pracovní náplně našim zaměstnancům, jimž podporou dalšího vzdělávání umožňujeme jejich profesní růst a rozvoj.

Otevřenost a důvěra

S našimi partnery komunikujeme o důležitých rozhodnutích týkajících se naší rodinné firmy rychle, zodpovědně a otevřeně. Náš komunikační styl formuje základnu pro spolupráci postavenou na vzájemné důvěře.

Spolehlivost a loajalita

Přísliby považujeme za závazky, tudíž co slíbíme, to také dodržíme – jsme spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.

Vážíme si angažovanosti našich zaměstnanců, stejně tak jako loajality zákazníků a dodavatelů vůči naší společnosti. Věříme, že zavedená firemní kultura napomáhá ke zkvalitnění naší interní komunikace a utváření pozitivní image naší společnosti.

Kodex

Firemní kodex & chování obsahuje 10 doporučení pro naše zaměstnance, s nimiž se ztotožňují při výkonu jejich každodenní pracovní činnosti:

 

1. Vystupování v souladu s dobrou pověstí společnosti

  • Pravdivé a kompletní účetnictví v souladu se zákonem

2. Spravedlivé pracovní podmínky, včetně zajištění zdraví a bezpečnosti při vykonávání práce


3. Zákaz diskriminace a šikany


4. Bezpečnost a odpovědnost k životnímu prostředí


5. Ochrana jmění, majetku a vybavení společnosti

  • Ochrana firemního majetku a obchodních tajemství společnosti
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Úsporné zacházení s podnikovými zdroji

 

 

 

 

6. Nakládání s důvěrnými informacemi a ochrana osobních údajů

  • Zákaz využití vnitřních informací

7. Společenská odpovědnost


8. Prevence korupce a poskytování neoprávněných výhod


9. Poctivá hospodářská soutěž


10. Zamezení konfliktu zájmů – soukromé činnosti

Rodinná firma

Rodina

Na konci 90. let při zakládání společnosti doprovázela zakladatele myšlenka proměnit podnikání ve smysluplné poslání, jež by zároveň neslo rodinný odkaz. Pevně stanovené hodnoty a inspirativní vize se odrážejí ve stabilní a neustále se rozvíjející společnosti.

Pavel Novotný společnost zakládal za podpory svého otce Vlastislava Novotného a o 22 let později došlo k předání vedení firmy na syna, Filipa Novotného. Ve společnosti také aktivně a s radostí působí další členové rodiny – manželka, dcera, sestra a snacha.

Propojením rodinného odkazu a celého firemního týmu se daří budovat zdravou organizaci, která dělá svět bezpečnější. Naplňuje firemní poslání JISTOTA BEZPEČÍ.

Rodinný podnik Česká republika

Základní údaje o AVAPS

Sídlo společnosti:
AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany

Datová schránka: hf2pvbi

Registrace v obchod. rejstříku:
dne 5. 3. 1998 zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 58133

IČO: 25650939
DIČ: CZ25650939

Základní jmění společnosti:
500.000,- Kč

Předmět činnosti:

  • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
  • Technicko‑organizační činnost v oblasti požární ochrany
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

Jednatel: Ing. Pavel Novotný
Jednatel: Ing. arch. Filip Novotný
Jednatelka: Mgr. Jaroslava Novotná

Bankovní spojení:

CZK: 196002779/0600
IBAN: CZ5906000000000196002779
BIC: AGBACZPP
EUR: 196839448/0600
IBAN: CZ3506000000000196839448
BIC: AGBACZPP

Obchodní a realizační oddělení:
AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany

Telefon: +420 777 911 770
E-mail: obchod@avaps.cz
Web: www.avaps.cz

Organizační schéma

Ředitel
Ekonomické oddělení
Účetní oddělení
Personální oddělení
Obchodní oddělení
Tuzemský prodej
Zahraniční prodej
Poprodejní servis
Marketing
Technické oddělení
Projekční oddělení
Vývojové oddělení
Výrobní oddělení
Sklad
Kovovýroba
Lakovna
Textílní výroba
Expedice
Realizačně-servisní oddělení
Vedení zakázek
Dokumentace
Realizační týmy
Dispečínk
Servisní týmy

Dotační tituly

Kreativní vouchery Středočeského kraje
Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Úřad práce ČR

OP PIK - Automatizace procesů AVAPS


OP PIK - Aplikace IoT


Zapojení do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců


Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby


Inovace produktu - nová generace požárních uzávěrů


Návrh a řízení zkušebního zařízení pro zkoušky kouřotěsnosti


Propagace mobilní aplikace ITEMS

Více informací
AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu