Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Třídění roletových požárních uzávěrů

Roletové požární uzávěry lze třídit dle různých kritérií.

Dle „směru pohybu“:

 • svisle posuvné – pohybující se pouze ve svislé rovině,
 • bočně posuvné – pohybující se i v obloucích (až do pravého úhlu) s možností několikanásobné změny směru pohybu,
 • horizontálně posuvné – pohybujících se vodorovně, sloužící k oddělení eskalátorů, pohyblivých chodníků, popř. pevných schodišť mezi podlažími.
   

Dle typu materiálu:

 • textilní – osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým zátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (šedá barva) nebo intumescentním materiálem (černá barva),
 • ocelové – s jednoduchou nebo dvojitou lamelou. V případě dvojité lamely je vnitřní prostor vyplněn minerální izolací,
 • plastové – výlisek z nehořlavého plastu a uvnitř je dřevěné jádro napuštěné retardérem hoření.

Roletové požární uzávěry jsou výhodné pro minimální nároky na prostor, neboť jsou za normálních okolností svinuty v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad otvorem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat. V podlaze místností není zabudována žádná dosedací lišta, která by jakýmkoliv způsobem narušovala vzhled interiéru. Boční vodicí lišty vzhledem k jejich nenáročnosti na údržbu, se dají také velmi vkusně zakomponovat tak, aby nepůsobily rušivým dojmem. Typickým příkladem použití roletových požárních uzávěrů je oddělování únikových cest, uzavírání otvorů, kterými prochází kontinuální výrobní linka nebo dopravník a dělení velkých hal z důvodu jejich rozčlenění do požárních úseků.

Všechny typy roletových požárních uzávěrů lze ovládat jak manuálně, tak i samočinně –signálem z ústředny EPS nebo lokálním čidlem. U některých typů těchto uzávěrů je výhodou možnost mechanického spouštění pomocí tavné pojistky bez nutnosti přívodu elektrického proudu. Tavná pojistka při teplotě 72 °C uzávěr odjistí a ten vlastní vahou, pomocí gravitační síly, sjíždí kontrolovanou rychlostí (cca 10 cm/s) do uzavřené polohy.

U vodorovně pohyblivých roletových uzávěrů je pohyb zabezpečen pomocí elektromotoru, který je navíc napojen na náhradní zdroj (záložní generátor, akumulátor).

Každá roleta se skládá ze tří základních částí:

 • vlastní roleta tvořená speciální výplní (např. ocelovými lamelami, textilií, dřevem), která se pohybuje v bočních vodicích lištách,
 • kryt s hřídelí, na které je roleta upevněna a navinuta,
 • pohonná jednotka s ovládacím (řídicím) panelem.

Vzhledem k požadavkům na vyšší požární odolnosti (až EW 90 nebo EI 90) dle ČSN 730802 a 730804 je nutno k roletovým uzávěrům dodávat i chladicí zařízení (zkrápění). Zkrápěním musí být zabezpečen vodní film po celém povrchu rolety po celou dobu požadované požární odolnosti.

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu