Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Textilní roletové požární uzávěry

Roletové požární uzávěry jsou výhodné pro minimální nároky na prostor, neboť jsou za normálních okolností svinuty v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad otvorem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat. V podlaze místností není zabudována žádná dosedací lišta, která by jakýmkoliv způsobem narušovala vzhled interiéru. Boční vodicí lišty vzhledem k jejich nenáročnosti na údržbu, se dají také velmi vkusně zakomponovat tak, aby nepůsobily rušivým dojmem.

Výhody textilních roletových požárních uzávěrů jsou:

  • Variabilní možnosti kotvení rolety.
  • Nízká hmotnost (roleta 3 x 3 m cca 140 kg, roleta 6 x 6 m cca 270 kg).
  • Malá spotřeba elektrické energie (příkony motorů 150–450 W).
  • Všechny ocelové viditelné části možnost lakovat v RAL.

Textilní roletové požární uzávěry se používají jako svisle nebo horizontálně posuvné. Roleta je vyrobena ze speciální ohnivzdorné textilie, která je pro zvýšení mechanické odolnosti protkána ocelovými drátky. Textilie odolává teplotám přes 1000 °C a je vyztužena nerezavějícími drátky s povrchovým nátěrem a případně s hliníkovou reflexní vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti.

FIBREroll              FIBREroll H

Textilní roletový požární uzávěr                       Horizontální roletový požární uzávěr

 

Uzávěr je poháněn motorem a spouští se automaticky – signálem z EPS nebo signálem z jakéhokoli detekčního zařízení (např. kouřové nebo teplotní čidlo), případně tlačítkem prostřednictvím obsluhy.

Standardní rozměr je až 20 x 6 m – od 6 m šířky je hřídel, která navíjí textilii, po určitých vzdálenostech podkládána podpůrnými válečky pro snadnější spouštění rolety.

Textilní roletové požární uzávěry vykazují požární odolnost EW 15 DP1 až EW 180 DP1 resp. EI 15 DP1 až EI 180 DP1 při zkrápění vodou.

Vzhledem k požadavkům na vyšší požární odolnosti, je nutno k roletovým uzávěrům dodávat i chladicí zařízení (zkrápění). Zkrápěním musí být zabezpečen vodní film po celém povrchu rolety a po celou dobu požadované požární odolnosti. Chladicí zařízení může být aktivováno:

  • pomocí signálu EPS a to zároveň se spouštěním rolety (impulsem se otevře elektromagnetický ventil na přívodním vodovodním potrubí a pomocí drenčerových koutových hlavic je zkrápěn povrch rolety)
  • samočinně pomocí sprinklerových hlavic, které se při určité teplotě otevřou, a následně je zkrápěn povrch rolety.

Provozovatel roletových požárních uzávěrů musí být proškolen o jejich funkčním ovládání a o provozním využití. Obecně jsou roletové požární uzávěry instalovány pouze pro požární zabezpečení objektu, tedy slouží pouze při požáru.

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu