Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

POŽÁRNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AVAPS

V posledních dvou letech společnost uskutečnila zatím nejrozsáhlejší investice do modernizace výrobních procesů a vývoje inovativních řešení protipožární ochrany. Výsledkem je Požární zkušební laboratoř k realizaci indikativních požárních zkoušek.

Jednou z absolutních priorit společnosti AVAPS je neustálý vývoj nových řešeních a inovace preventivních ochranných opatřeních, jakými jsou požární roletové uzávěry. Od roku 2018 nabízí Požární zkušební laboratoř AVAPS indikativní zkoušky požární odolnosti ve vertikální zkušební peci o rozměrech 5 x 3,5 m s pomocí moderního technologického vybavení.


Měnící a vyvíjející se výrobkové, zkušební a klasifikační normy, velká vytíženost, dlouhé termíny a vysoké náklady na realizaci každé jednotlivé požární zkoušky v akreditovaných zkušebních laboratořích byly hlavní důvody proč se společnost AVAPS rozhodla investovat do vybudování vlastního zkušebního zařízení. Tím se výrazně zjednodušil proces vývoje – zvýšila se dynamika vývoje nových a inovace stávajících produktů, který je podmíněn častými realizacemi zkoušek požární odolnosti. Za cíl si klade mimo jiné i spolupráci s univerzitami na výzkumných projektech. V současné době má laboratoř podanou žádost o akreditaci, na základě které bude laboratoř moci vykonávat akreditované zkoušky a vydávat protokol ze zkoušky.

Požární zkušební laboratoř AVAPS nabízí indikativního posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky všem výrobcům a dodavatelům stavebních produktů s požární odolností.

Zkušební zařízení slouží pro zkoušení požární odolnosti svislých stavebních konstrukcí zabudovaných do zkušebních nezatěžovacích rámů. Topný systém je tvořen osmi vysokorychlostními plynovými hořáky o celkovém výkonu 3,6 MW. Pro případ výpadku
elektrické energie je na pec napojen záložní generátor, který slouží pro plynulé pokračování zkoušky.

POŽÁRNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AVAPS ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE K PROHLÍDCE A KE KONZULTACI!


Více informací na: www.avaps.cz/zkusebna 


KONTAKT:

Ing. Tomáš Zimmer
Vedoucí Požární zkušební laboratoře AVAPS
+420 777 911 561
PZL@AVAPS.CZ

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu